Start

Księgi handlowe:

Prowadzimy księgi handlowe zgodnie z Polskim Standardem Rachunkowości, Ustawą o Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Książka przychodów i rozchodów:

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów to uproszczona forma określenia zobowiązań podatkowych. Zasady prowadzenia ksiąg określa rozporządzenie Ministra Finansów.

Kadry i płace:

Dokumentacja kadrowo-płacowa prowadzona jest zgodnie z ustawą podatkową, kodeksem pracy oraz ustawą o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych.